Słowo na 31 października

Słowo na Niedzielę 31 października 2021. Msza na żywo: 10:00 (dla dzieci), 18:00 i 20:30 oraz różaniec online. Ewangelia i komentarz.


31 października 2021, Niedziela

XXXI Niedziela Zwykła, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo
● Nowenna do św. Elżbiety od Trójcy

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Mk 12, 28b-34)


Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka:


Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Dwie odsłony miłości


        Miłość… Naprawdę już jest? Czy jeszcze jej nie ma? Na pewno wciąż trwa? Maleje czy wzrasta? A może już jej nie ma? Oto pytania, poruszające delikatnie głębiny duszy. Szczere do bólu odpowiedzi, sens mają tylko … Nadzieja coraz większej harmonii serca, umysłu i ciała.

         W prowadzonych poszukiwaniach wiele daje do myślenia wypowiedź Jezusa. Zapytany o pierwsze ze wszystkich przykazań, odpowiada: „Pierwsze jest… Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą… Drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. (Por. Mk 12, 29-31) Takie sformułowanie nie było wówczas oczywistością. Uczeni w Piśmie wyróżniali bowiem 613 przykazań, nakazów i zakazów, które należało skrupulatnie przestrzegać. Wszystkie traktowano jako bardzo ważne.

         Odpowiedź Jezusa jest bezcennym wskazaniem w życiowej puszczy, przez którą się przedzieramy. Absolutnie na plan pierwszy wysuwa się umiłowanie Boga. Zarazem wyjątkową rangę uzyskuje miłość do człowieka. Biorąc pod uwagę całokształt wypowiedzi Jezusa, otrzymujemy zaproszenie do miłości, gdzie istnieje ścisłe zespolenie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Nie ma tu przeciwstawienia, ale wzajemność.

         Miłość Boga pozwala otworzyć się na najgłębsze źródło życiodajnych łask. Im to otwarcie jest większe, tym dokonuje się pełniejsze zaspokojenie i nasycenie człowieka. Konieczność głębokiego zaangażowania serca, duszy i umysłu nie jest przejawem władczego despotyzmu. To pełne troski zaproszenie, aby nie być jak twardy kamień, lecz możliwie najpełniej przybrać postać „otwartej gąbki”, która na całego wchłania otrzymywany strumień Boskiej miłości. Chodzi o pełne duchowo-cielesne zaangażowanie. Skutkiem zjednoczenia z Bogiem jest zdolność rzeczywistego pokochania człowieka.

         Miłość człowieka w żaden sposób nie staje w opozycji do miłości Boga. Wręcz przeciwnie, to tak naprawdę jedyna „droga” miłowania żywego Boga, a nie tylko jakiegoś wymyślonego „sztucznego bożka”. Bez drugiego człowieka, człowiek nigdy nie będzie w stanie kochać Boga. Będzie trwał w przeraźliwej iluzji. „Coś” nazywane Bogiem, tak naprawdę będzie własnym „egoistycznym ja”. Istnieje tylko jedna miłość w sercu, która raz ujawnia się w odniesieniu do Boga, zaś innym razem do człowieka.

         Ze słów Jezusa wynika, że miłość jest najcenniejszym skarbem. A każdy skarb ma to do siebie, że początkowo jest ukryty i w odkrywaniu go występuje wiele niebezpieczeństw. Przy skarbie miłości koniecznie trzeba pamiętać o dwóch wielkich pułapkach. Pierwsza z nich polega na błędnym utożsamieniu miłości z „niebiańskimi emocjami”. Emocje związane z Bogiem lub z człowiekiem to radykalnie nie to samo, co Bóg i człowiek. Niektórzy kochają jedynie swe emocje, czyli siebie, sądząc, że to już miłość Boga lub człowieka.

         Dlatego Bóg w trosce o prawdę, „stworzył” proces oczyszczania. Oczyszczanie polega na ustawaniu emocji, aby pozostawała tylko druga „bez- emocji” osoba. To powoduje stan swoistej „nocy ciemnej”, gdzie powstaje wrażenie, że miłość już ustała. Ale to nie jest koniec, lecz tak naprawdę wielka szansa na rzeczywisty początek. Emocje początkowo są dobre, jako taki „cukiereczek” zachęcający. Ten „cukiereczek” pomaga we wstępnym otwarciu się na drugą osobę, ale jego smakowanie jest nadal byciem w sobie. Dopiero stan bez emocji pozwala wejść w realną relację z drugą osobą: Bogiem lub człowiekiem. W tym momencie nie można zrezygnować, ale trzeba wiernie trwać. Do bólu! Tak rodzi się rzeczywista miłość do Boga i do człowieka. Gdy relacja zacznie się ugruntowywać, na nowo mogą pojawić się intensywne emocje. Tym razem głębokie doznania nie będą już zatrzymywać na sobie, ale staną się pomocą w całościowym, intensywnym przeżywaniu daru drugiej osoby… Boga i człowieka…

28 marca 2014 (Mk 12, 28-34)


Aloha Lei Hawaje Mahalu


Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′):

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msze w Sanktuarium


Transmisje dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
2) mszy z różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:30).
3) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.


Niedziela, 31 października 2021, godzina 10:00 oraz 17:30/18:00 i 20: 30.

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: Jezuici


    Nowenna do świętej Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej – dzień 2


Drugi dzień nowenny do świętej Elżbiety od Trójcy Świętej.

Nowenna do św. Elżbiety od Trójcy
Dzień 2. – NIEBO
Źródło: Karmel.pl
Rok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl