Słowo na 8 października

Słowo na 8 października 2021. Msza z różańcem na żywo. Ewangelia i komentarz.


8 października 2021, Piątek

Piątek XXVII tygodnia zwykłego, Rok B, I (inne oficjum: tu)

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (Łk 11, 15-26)


Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:


Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.

Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Seksualność i czystość


        Czy nagłe pojawienie się pożądania wobec osoby nie będącej mężem lub żoną jest grzechem? Czy przeżywanie w wyobraźni niedozwolonej relacji seksualnej jest przejawem duchowej nieczystości?…

         Stwórca wpisał w naturę człowieka pragnienia seksualne. Kto by je chciał wykorzenić jako coś złego, podjąłby walkę z samym Bogiem. Zarazem kto będzie szedł ślepo za instynktami, wpadnie w zniewalające macki ducha nieczystego (por. Mk 11, 15-26). Cała „sztuka czystości” polega na tym, aby uznać piękno pragnień seksualnych i potem w dobry sposób, zgodnie z wolą Bożą, do nich się odnieść. Aby bliżej uchwycić, co to oznacza, warto najpierw odrzucić dwa błędne rozumienia czystości.

         W pierwszym przypadku ciało i seks są traktowane jako coś z gruntu złego i podejrzanego. Czystość oznacza tu pominięcie spraw cielesno-seksualnych na rzecz tylko duchowych. Bóg i seksualność jawią się jako pojęcia przeciwstawne. Nawet w małżeństwie seks jest realizowany z poczuciem winy, jako niezdolność opanowania swego pożądania. Im więcej przyjemności seksualnej, tym większy grzech nieczysty. W tym ujęciu, wszystkie myśli o charakterze seksualnym są wrzucane do jednego worka z etykietką: myśli nieczyste i grzeszne.

         W drugim ujęciu na piedestale jest wolność wyboru. W kontekście seksualnym oznacza to, że wszystkie myśli i czyny są traktowane jako dobre i czyste. Seks jest postrzegany zasadniczo jako środek do uzyskiwania przyjemności. Im więcej przyjemności, tym lepiej. Czystość jest tutaj definiowana jako pełna spontaniczność w podążaniu za doświadczanymi pragnieniami seksualnymi. Wszystkie myśli i wyobrażenia są wartościowane jako „naturalnie czyste”. Duch nieczysty nawet największe nieczystości ukazuje takiej duszy jako przejaw „czystej wolności”.

         Właściwe rozumienie czystości możemy odnaleźć w zdrowej koncepcji chrześcijańskiej. Wedle Pisma Świętego ciało i seksualność są ze swej natury dobre, jako stworzone przez Boga. Ale to, co jest dobre „bytowo” może stać się środkiem do czynów/myśli zarówno moralnie dobrych, jak i złych. Podobnie jak dobry nóż, który może służyć zarówno do pokrojenia chleba, jak i do zranienia człowieka. Gdy sfera seksualna jest przeżywana zgodnie z wolą Boga, w sensie podejmowania lub rezygnacji, wtedy człowiek jest w „świecie czystości”. Ciało staje się cennym tworzywem, aby odkrywać piękno i szczęście w Chrystusie. Gdy przykazania Boże są przekraczane, wtedy człowiek wchodzi w „świat nieczystości” i grzechu. Duch nieczysty wykorzystuje ciało i seks, aby zniewalać i niszczyć.

         Pierwszoplanowe znaczenie mają myśli i wyobrażenia. Tak naprawdę to tutaj zaczyna się kwestia czystości i nieczystości, ewentualnie kontynuowana w czynach. Gdy pojawia się nagłe pożądanie wobec osoby, która nie jest żoną lub mężem, to automatycznie nie jest to jeszcze grzech. Jeżeli nie ma na to przyzwolenia woli i człowiek prosi Boga o uwolnienie od tego pożądania, to wszystko idzie w kierunku czystości. Duch Święty udzieli stopniowo potrzebnych sił duchowych, aby niewłaściwe pragnienie ustąpiło. To może oznaczać całkowity zanik pożądanej osoby w świadomości lub przeobrażenie w myśli, które są zgodne z przykazaniami i chrześcijańską miłością. Grzech zaczyna się wtedy, gdy ma miejsce przyzwolenie i zgoda na trwanie w niewłaściwym pragnieniu. Zło ulega zwiększeniu, gdy podejmowane są świadome i dobrowolne działania, aby pożądanie przeobrazić w relację seksualną. Wtedy z reguły dołącza duch nieczysty, który powoduje intensyfikację uwikłania w zniewalające zło.

         W kontekście myśli, grzechem może być także relacja seksualna, która fizycznie zachodzi w małżeństwie. Ma to miejsce wtedy, gdy pomimo fizycznego kontaktu z mężem/żoną, w wyobraźni relacja jest przeżywana z inną osobą. Wówczas głównym źródłem doświadczeń seksualnych nie jest fizycznie obecny mąż/żona, ale wyobrażony partner/partnerka. Pojawiające się wtedy myśli mają charakter nieczysty. W sensie duchowym jest to grzech cudzołóstwa.

         Panie Jezu, obdarzaj każdego człowieka darem czystości i chroń przed duchem nieczystym…

9 października (Mk 11, 15-26)Powyższe rozważanie w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Najbardziej aktualna albo dzisiejsza (jeśli jest dostępna) homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (~10-25′).

Abp Ryś – homilia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza z Różańcem w Sanktuarium


Transmisja na żywo wieczornej Mszy Świętej w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi o godzinie 18:00, poprzedzonej Różańcem o 17:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.

Piątek, 8 października 2021
transmisja z Sanktuarium: 17:30 – różaniec, 18:00 msza święta.


Msza z różańcem
Źródło: Mocni w Duchu LiveRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.