Słowo na Niedzielę 25 lipca 2021. Msza na żywo: 10:00 (dla dzieci), 18:00 (o uzdrowienie) i 20:30 oraz różaniec online. Ewangelia i komentarz


25 lipca 2021, Niedziela

XVII Niedziela Zwykła, Rok B, I, wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika

● Ewangelia
● Rozważanie (~2-3′)
● Komentarze (~3-7′)
● Homilie, wykłady, nauka Abp Rysia (~10-25′)

● Msze i nabożeństwa na żywo

+   Komplet Czytań – rozwiń

  Ewangelia (J 6, 1-15)


Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.

Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.

Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.

Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».

Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»

Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.

Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.

A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.Oto Słowo Pańskie.


   Komentarz Ojca Pustelnika


Rozważanie Ojca Eremity z Eremu Maryi „Brama Nieba do dzisiejszej Ewangelii (~2-3′).Pokarm na Wieczność


        Człowiek jest wewnętrzną całością. Zarazem nie jest sam w sobie doskonałą pełnią. Doświadcza różnych braków, które dają o sobie znać poprzez wieloraki głód i pragnienie. Taki stan wyzwala dążenie do zaspokojenia, aby usunąć doskwierające uczucie nienasycenia. Najprostszą drogą, i zarazem na początku najłatwiejszą, jest kierowanie się ku dobrom materialnym. Dobra duchowe wymagają bowiem zawsze wysiłku, wręcz heroizmu „wspinania się ku górze”. Współczesny rynek proponuje ogrom różnych lekkich pokarmów i napojów. Ale zaspokojenie zawsze okazuje się tylko doraźne. Potem powstaje jeszcze większe cierpienie związane z przeżywaniem rozbudzonych pragnień. Kolejnym doraźnym środkiem rozwiązania problemu jest próba uśmierzania przykrych stanów świadomości. W ten oto sposób na horyzoncie pojawiają się napoje alkoholowe, które dają odczucie pozornego szczęścia i pozwalają chwilowo zapomnieć o rzeczywistości. Podobną rolę, choć dużo intensywniej, spełniają narkotyki. Ich zażywanie tworzy ułudę uczestniczenia w „boskim świecie”. Niestety, takie zaspokajanie głodu i pragnienia prowadzi do samozniszczenia i cierpienia, które wyraża się w jeszcze bardziej dotkliwym doświadczeniu braku.

         Oprócz tego całkowicie błędnego kierunku popularne jest tzw. zdrowe odżywianie. Produkty tak są dobierane, aby jak najlepiej służyły człowiekowi. Taka dieta może przynieść bardzo dobre rezultaty. Zwłaszcza pokarmy i napoje, które mają naturalne pochodzenie, wraz z właściwymi technikami ascetycznymi, wydatnie służą zdrowiu i długowieczności. Jednakże nawet najlepsze ziemskie chleby i najszlachetniejsze rodzaje wina nie uchronią przed śmiercią. W sumie jedynie zostaje opóźniony dzień odejścia z tego świata. Dlatego każda forma redukcji życia jedynie do optymalnego odżywiania się jest w sensie biblijnym głupotą. Głupotą jest bowiem podejmowanie wielkiego wysiłku w swoistym iluzorycznym przekonaniu, że to pozwoli żyć wiecznie.

         Jezus Chrystus bardzo mocno podkreśla, że spożywanie jedynie pokarmu doczesnego kończy się śmiercią. Nie jest to jednak bezwzględna determinacja, która powinna wyzwolić poczucie absurdalności ludzkiego życia. Jezus zaprasza, aby poszerzyć horyzont spojrzenia na rzeczywistość, która nie wyczerpuje się w obszarze doczesności. Istnieje także Wieczność. Jest to życie w Bogu, które już nigdy się nie skończy. Jednak szczęśliwe uczestnictwo w takim życiu nie dokonuje się natychmiastowo i automatycznie. Podobnie jak w doczesności, niezbędny jest adekwatny pokarm i napój. Jezus wskazuje na siebie jako ów bezcenny Pokarm i Napój Wieczności. Prawda ta znajduje wyraz w słowach: „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”. Osobom , które nie spożywają Jego Ciała i Krwi, Chrystus jednoznacznie mówi, że pozbawiają się Życia Wiecznego.

         Tak więc nie chodzi o to, aby unicestwić pragnienie, lecz aby je w pełni i trwale zaspokoić. W perspektywie Wieczności, najpełniejszym i najlepszym zaspokojeniem jest spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii. To święte Ciało i Krew dają życie wieczne, które rozpoczyna się autentycznym życiem już teraz w doczesności. Kto więc nie chodzi na Mszę Świętą, odcina się od życiodajnego Źródła. Wielką nieroztropnością jest także uczestniczenie w Mszy Świętej, ale bez przyjmowania Komunii Świętej, która jest przecież Ciałem i Krwią Chrystusa. W tym świetle drogą mądrości podąża ten człowiek, który nasyca się Chrystusem w Jego świętym Ciele i Krwi. Takie zachowanie umożliwia zdążanie do Szczęścia bez żadnych ograniczeń. Aby wejść na tę życiodajną drogę, potrzebna jest wiara i ufność w słowa, które kieruje do nas Jezus. Tę wiarę daje Duch Święty, który udziela światła, aby w Jezusie odkryć Mądrość Wcieloną, której warto absolutnie zaufać.

         Duchu Święty, otwieraj nasze serca na Ciało i Krew Jezusa, które umożliwiają życie wieczne w Domu Ojca…

26 lipca 2015 (J 6, 1-15)Powyższy tekst wraz z ilustracją w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”. Pozostałe artykuły z kalendarzem liturgicznym Ojca Pustelnika znajdziecie TUTAJ.


   Komentarze i Dobra Homilia

Zoom Mocnych w Duchu (~3′) i Zielone Pastwisko ojca Piotra Kleszcza (~5-7′). Poniżej wyłącznie aktualny odcinek, poprzednie dostępne są w rozwijanej playliście (biała ikonka w oknie video):

Zoom Mocnych w Duchu
o. Recław SJ/I. Pozorska
Źródło: Mocni w Duchu


Zielone Pastwisko
o. Piotr Kleszcz OFM
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Dzisiejsza albo najbardziej aktualna dostępna homilia, nauka lub wykład Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia (dostępny od godziny 14:00) (~10-25′):

Abp Ryś – wykład
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msze w Sanktuarium


Transmisje dzisiejszych mszy świętych na żywo:
1) mszy dla dzieci z Mocnymi w Duchu i ojcem Remigiuszem Recławem SJ o godzinie 10:00
2) mszy z modlitwą o uzdrowienie i różańcem o godzinie 18:00 w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi (różaniec o 17:00).
3) mszy ostatniej szansy z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim SJ o godzinie 20:30.
Dostępne homilie i transmisje mszy z Abp Rysiem – TUTAJ.


Niedziela, 25 lipca 2021, godzina 10:00 oraz 17:00/18:00 i 20: 30.

o. Recław SJ – Msza dla dzieci
Mocni w Duchu

Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Msza o uzdrowienie i różaniec
Źródło: Mocni w Duchu Live

Msza ostatniej szansy
o. Kwiatkowski SJ

Źródło: JezuiciRok Świętej Rodziny


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl